O nama

Firma SCHILF & RIET d.o.o. je nastala početkom 2013. godine od firme JUNIMEX doo.

Ima u planu da nastavi prizvodnju čija je osnovna sirovina naše prirodno blago-trska.

Pošto je osnivač firme iz Madjarske i pripada trećoj generaciji u porodici koja se bavi trskom, njihovi radovi se nalaze širom Evrope i predstavljaju “madjarsku školu” izrade krovova koja se bitno razlikuje od ovdašnjeg načina u kvaliteti i optici kao i trajnosti krovova od trske. Krovove radimo od specijalno vučene (selektirane) trske kao što se to radi u zemljama Zapadne Evrope. Krovovi od trske se rade standardno u debljini od 25 do 35 cm, s nekoliko načina završetaka. Ispod krova od trske nije potrebno stavljati nikakvu toplinsko-zvucnu izolaciju jer je on sam po sebi izvanredan isolator

Trske na našem području ima u dovoljnim količinama i nije iskorišćena. Strategija razvoja se zasniva na proširenju kultivisanja dosadašnjih zemljišta pod trskom na čitav region i postizanje liderskog mesta na severu Vojvodine.

Efekti našeg rada su:

-reguliše se priroda, smanjuje se opasnost od požara,

-umesto dosadašnjeg pasivnog rasta trske ona se kosi specijalnim kombajnom i preradjuje se u lokalu,

-voda jezera na taj način vremenom postaje bistrija (zbog manje količine truleži od stare trske i paljenja),

-selektirana trska se preradjuje u proizvode koje imaju tražnju u građevinarstvu (pokrivanje krovova, termoizolacione ploče, gusto pletivo sa žicom za ograde, terase, itd.),

-većina proizvoda od trske se izvozi,

-po našem planu u ovom projektu bi mogli stalno zaposliti oko 20 ljudi + sezonci

-preradom otpada u pelet i briket bi došli do obnovljivog, jeftinog energenta,

-nesumnjivo je da se ovde radi o jednom veoma „ekoloskom“ programu koji ima i socijalni značaj za zaposljavanje lokalnog stanovništva u toku cele godine. Kupujemo i prodajemo trsku u snopovima. Snopovi su klasirani u zavisnosti od namene. Imamo specijalnu klasiranu trsku koja je sirovina za pletivo (snopovi obima 105 cm, razne dužine), kao i specijalno vučenu tanju, tzv. „čeličnu“ trsku za izradu krovova (obim 63 cm). Raspolažemo sa specijalnom mašinom, koja se pokazala veoma korisnom jer umesto dosadašnje tradicionalne ručne seče sada je omogućena kosidba pod svim uslovima uz mnogo veću produktivnost. Kombajn ima velike točkove koji su posebno pogodni za močvarne i terene pod vodom, tamo gde je pristup ručnoj seći i traktorima otežan ili nemoguć. Nažalost u regionu nisu izrađeni detaljni planovi oko gazdovanja trščacima tako da se iz godine u godinu javlja broblem neblagovremene i konfuzne strategije oko kultivisanja tršcaka. Uložili smo znaćajna finansijska sredstva radi stvaranja ozbiljnijeg kapaciteta za preradu trske. Kupovinom zemljišta pokraj Ludaškog jezera na čemu se izgradila hala za proizvodnju i konačno kupovinom mašinskog parka za tkanje i presovanje trske stvara se značajan kapacitet za zapošljavanje lokalnog stanovništva. Izgradili smo oglednu eko-kuću na sprat od balvana crnog bora sa tršcanim krovom i zidovima od presovane trske sopstvene proizvodnje. Cilj nam je stvoriti brend od trske.

Proizvodi od trske:

Gusto pleteni štukatur: U njemu su stabljike trske upletene zbijene jedna do druge, bez međuprostora. Povezane su na svakih 20 cm u rolne. Ova vrsta pletiva idealna je zaštita od sunca, te se najčešće primenjuje kao zastor u baštama, na terasama, prozorima. Efikasna je i kao zaštita od neželjenih pogleda, pa se postavlja duž ograda. Višestruka namena mu je i u baštama i terasama stambenih i ugostiteljskih objekata...

Trščane ploče: Trščane ploče se izrađuju mašinskim presovanjem stabljiki trske i njihovim povezivanjem polučeličnom pocinkovanom žicom debljine 1,8 mm . Imaju odlična termoizolaciona svojstva što im omogućuje široku primenu u građevinarstvu – ugradnju u tzv.sendvič zidove,podove i tavanice, za oblaganje zidova sa spoljašnje strane. U zimskom periodu obezbeđuju znatnu uštedu toplotne energije, a tokom leta zaštitu od spoljašnjeg uticaja toplote.Usled prisutnosti vazduha u stabljikama trske u rostorijama u kojima je ugrađena ne dolazi do stvaranja vlage i buđi.Trščane ploče se mogu koristiti za zidove (ili pregradne zidove) garaža, bungalova, poljoprivrednih objekata;

Krovovi od trske Krovovi od trske, objektima koje pokrivaju, obezbeđuju izuzetnu zaštitu od uticaja spoljašnjih meteoroloških faktora. Plene svojom atraktivnošću i rustičnim izgledom.Optimalna debljina trščanih krovova je oko 25 cm. Postavljamo ih na sve vrste objekata: stambene, poslovne,poljoprivredne.